F – FOCUS

[TỪ ĐIỂN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN TỪ A -> Z]
====
F – FOCUS
F-Follow: Theo đuổi, làm theo
O-One: Một
C-Course: Mục tiêu, kế hoạch, dự định, ước mơ,..
U-Until: Cho đến khi
S-Successful: Thành công
⛳️ FOCUS – Tập trung là Theo đuổi một mục tiêu Cho đến khi thành công.
Tập trung có nghĩa là dành mọi sự chú ý, quan tâm và đam mê của mình vào việc đạt được mục tiêu đã đề ra trước đó. Sự tập trung đồng nghĩ với bạn nỗ lực hết mình cho công việc đang thực hiện mà không bị chi phối bởi bất kì hành động nào khác.
Sự tập trung giúp con người giữ được sự kiên định trên con đường theo đuổi mục tiêu cuối cùng. Hãy tập trung hết mình vào công việc, rồi thành công sẽ đến với bạn đúng như bạn mong muốn.