Ai cũng có thể kiếm được tiền trên thị trường (đương nhiên là vậy)

Ai cũng có thể kiếm được tiền trên thị trường (đương nhiên là vậy)

Nhưng câu hỏi quan trọng cần trả lời đó là:

1. Bạn sẽ giữ được số tiền bạn kiếm được chứ? Hay đơn giản, kiếm để rồi sẽ đánh mất?

2. Bạn kiếm tiền đó là bởi bạn có trình độ và tiền đến từ kĩ năng của bạn hay đơn giản chỉ là do bạn May mắn 1-2 lần? Lần tới bạn sẽ mong mình tiếp tục may mắn?

3. Bạn có kĩ năng để vận dụng Lãi kép và nhân tiếp số tiền bạn kiếm được lên nhiều lần trong 2-3-5-7 năm tới?

4. Số tiền bạn kiếm được sẽ là những Dòng tiền đều đặn lặp đi lặp lại? A stream of cash flow genneration hay chỉ là One-Off 1 lần (đánh quả).

5. Bạn kết giao với ai để nhân số cơ hội và số tiền mình mới kiếm được?

6. Kết nối giá trị của bạn là ai? Kết nối thịnh vượng? Kết nối học hành? Kết nối tâm linh của bạn?

#Have a nice day bạn hữu (14 tháng 2 rồi nhỉ?)
#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng