Bài học số 7: Bài học a bờ cờ về đầu tư

đầu tư a bờ cờ

Muốn thành công trong đầu tư thì phải hiểu rõ:

1. Luật chơi
2. Cách nghĩ và cách chơi của người thành công 
3. Thực hành và lặp đi lặp lại (Biết sai, sửa sai và dám sai, học từ sai lầm của chính mình)

Rất mong anh em học được nhiều điều bổ ích từ những chia sẻ của tôi như thế này!

Đơn giản nhưng không hề GIẢN ĐƠN

#God Bless you!