Bài học số 9: Lợi nhuận doanh nghiệp trên sàn năm 2018 và dự báo 2019?

đầu tư a bờ cờ

Trong đầu tư việc dự báo lợi nhuận của năm và xu hướng ngành thuận lợi là rất quan trọng, có thể nói chiếm tới 50% thành công trong đầu tư của một người đầu tư thực thụ Trung hạn và dài hạn (8 – 24 tháng)

2018 Lợi nhuận các ngành Hóa Chất, BĐS, Truyền thông và Ngân hàng, Bán lẻ tăng mạnh và đột biến!

2018 các ngành như Dầu khí, tài nguyên cơ bản, Xây dựng vật liệu gặp khó khăn!

Các ngành ổn định 2018 là: Thực phẩm, đồ uống & Utilities Điện, nước, khí đốt

Vậy 2019: Ngành nào sẽ hồi phục, ngành nào sẽ cực kì tốt và ngành nào sẽ suy giảm, quý bạn hữu có biết không và xin cho ý kiến?

Vì sao hỏi câu hỏi này và bài học số #09 trong đầu tư là gì?

“Đầu tư đừng chỉ nhìn vào quá khứ, nhìn vào quá khứ để dự báo tương lai thì cũng như nhìn vào gương chiếu hậu khi lái xe, gương chiếu hậu quan trọng nhưng lái xe thì phải nhìn vào kính phía trước” – Warren Buffett

Anh em cho ý kiến và đề cử nhé!

#Chúc bữa trưa ngon miệng!

Nguồn: Ssi Research