BÀI HỌC VỀ SỰ CẠNH TRANH: CẠNH TRANH LÀ KHÔNG KHOAN NHƯỢNG!

bí quyết thành công tuyệt mật của warren buffett

Vì sao? Bởi vì:

“Bản chất của chủ nghĩa tư bản là người ta muốn đến và lấy đi lâu đài của bạn, đó là điều hết sức dễ hiểu.

Ý tôi là nếu tôi bán TV hay một món đồ nào đó, 10 người khác sẽ cố gắng bán TV tốt hơn cái của tôi. Nếu tôi có một nhà hàng ở đây ngay Omaha, nhiều người sẽ cố gắng bắt chước thực đơn của tôi, tạo khu đậu xe rộng hơn, họ sẽ giành lấy đầu bếp của tôi và nhiều điều khác nữa.

Tóm lại, chủ nghĩa tư bản đều quy về vấn đề ai đó sẽ xuất hiện và lấy đi lâu đài của bạn. Bây giờ, cái bạn cần là một lâu đài có lợi thế cạnh tranh bền vững so với đối thủ. Một lâu đài có con hào bao quanh.”

—Warren Buffett —

ThaiPham 
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn 
#Cạnh_tranh_là_không_khoan_nhượng

P/S: Khi cạnh tranh, đừng tập trung vào đối thủ! Hãy để mắt tới họ. Hãy quan sát họ. Nhưng đừng tập trung năng lượng quá nhiều vào họ. Hãy hỏi bản thân và công ty mình: làm thế nào sáng tạo hơn, thông minh hơn và mang lại cho khách hàng nhiều gía trị hơn.

Nhưng, không khoan nhượng cho những người muốn “cướp miếng cơm” của mình nhe bạn!