Bài số 16: Lãi kép ứng dụng trong cuộc sống như thế nào?

lãi kép Guy Spier

Enstein từng nói rằng “Lãi kép là kì quan thứ 8 của loài người”. Lãi kép tưởng chừng là một khái niệm trừu tượng, không liên quan nhiều đối với các mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta.

Nhưng hãy cùng Guy Spier tìm hiểu xem cách lãi kép ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào.

~ Hướng tới sự giàu có và thông tuệ của các bạn hữu!
~ThaiPhamHappyLive-Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn