BẠN LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG “CƠ HỘI”?

BẠN LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG "CƠ HỘI"?
Thai Pham có một tips nhỏ cho bạn như sau:
Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức.
Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.
Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm.
Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.
Nếu bỏ qua cơ hội, đừng nhìn lại.
Nếu thấy cơ hội đó mình có thể nắm bắt, hãy có sự nghiên cứu – chuẩn bị, tránh FOMO hoặc thực hiện nửa vời.
Thai Pham chúc bạn thành công!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn