BÃO SALE 11.11 QUA, “BÃO” KÍ TẶNG ĐẾN

BÃO SALE 11.11 QUA, "BÃO" KÍ TẶNG ĐẾN
“Hãy ở bên cạnh đám đông khi họ lý trí và hãy tránh xa đám đông khi họ hoàn toàn cảm xúc”
– Thái Phạm –
Đây là câu nói yêu thích khi kí tặng sách cho độc giả Happy Live.
P/S: 3 ngày đi huấn luyện về là có “cơn bão” kí tặng 🙂. Bạn thích tôi kí sách cho bạn với câu nói nào?