CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CHÚNG TA CHỈ ĐI GIẢI QUYẾT 1 THỨ THÔI và đó là…?

CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CHÚNG TA CHỈ ĐI GIẢI QUYẾT 1 THỨ THÔI và đó là...?

Chúng ta không học, chúng ta sống và cảm nhận Hẹn gặp lại tất cả các bạn tại Hà Nội vào 30/11-1/12 và Sài Gòn vào 3/2020