TỐ CHẤT CỦA MỘT NGƯỜI KINH DOANH THÀNH CÔNG: BÀI HỌC CAO SAO VÀNG VÀ NƯỚC MÍA VIỆT NAM

câu chuyện từ bài học cao sao vàng và nước Mía Việt Nam

Cao Sao Vàng “ba chìm bảy nổi” ở quê nhà Việt Nam, tuy nhiên, thời gian gần đây, Cao Sao Vàng lại được nhắc tới khi trở thành mặt hàng bán chạy trên thị trường quốc tế như eBay, Amazon,… hay những cây mía được vận chuyển và cấp đông từ Việt Nam sang tận Pháp với giá hàng triệu đồng.

Những bài học gì mà bạn có thể học hỏi từ tinh thần kinh doanh này?