TẤT TẦN TẬT VỀ “LƯƠNG”

“LƯƠNG” – danh từ mà đầu tháng mọi người rất quan tâm! Định nghĩa: Tiền công trả định kỳ cho người lao động. Người lao động thường: – Thích nhất được “TĂNG LƯƠNG” – Sợ nhất bị “TRỪ LƯƠNG” – Buồn nhất là khi bị “CHẬM LƯƠNG” “LƯƠNG GROSS – LƯƠNG DANH NGHĨA” Định nghĩa: […]

HỌC CÁCH HÒA MÌNH VÀO DÒNG CHẢY CỦA TIỀN

Khi chúng ta coi tiền như một dòng chảy luôn di chuyển xuyên suốt cuộc sống của mình và thế giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng thực ra tiền bạc không thuộc về bất cứ ai cả, hoặc chúng ta có thể nói nó rằng nó thuộc về tất cả mọi người.   Cơ […]

NGỤY BIỆN CHI PHÍ CHÌM – ĐÁNG HAY KHÔNG?

Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. Ví dụ khác, bạn mua vé xem một buổi hòa nhạc nhưng trời thì mưa mà bạn lại đang ốm. Nhưng cuối cùng bạn vẫn quyết định tới buổi diễn vì tiếc tiền mua vé.   Đó chính là lúc bạn […]

NGỤY BIỆN CHI PHÍ CHÌM – ĐÁNG HAY KHÔNG?

Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. Ví dụ khác, bạn mua vé xem một buổi hòa nhạc nhưng trời thì mưa mà bạn lại đang ốm. Nhưng cuối cùng bạn vẫn quyết định tới buổi diễn vì tiếc tiền mua vé. Đó chính là lúc bạn trở […]

BẠN ĐANG Ở TRONG MỘT MỐI QUAN HỆ GÌ VỚI TIỀN BẠC ?

Tất cả chúng ta đều có một mối quan hệ rõ ràng với tiền, mặc dù điều đó diễn ra gần như vô thức và không được để tâm tới.   Nó định hình những trải nghiệm của chúng ta với cuộc sống, những cảm xúc sâu sắc nhất của chúng ta về bản thân […]