TẤT TẦN TẬT VỀ “LƯƠNG”

TẤT TẦN TẬT VỀ "LƯƠNG"

?“LƯƠNG” – danh từ mà đầu tháng mọi người rất quan tâm!

Định nghĩa: Tiền công trả định kỳ cho người lao động.
Người lao động thường:
– Thích nhất được “TĂNG LƯƠNG”
– Sợ nhất bị “TRỪ LƯƠNG”
– Buồn nhất là khi bị “CHẬM LƯƠNG”

? “LƯƠNG GROSS – LƯƠNG DANH NGHĨA”

Định nghĩa: Tổng thu nhập của người lao động, bao gồm cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế. Mức lương thực nhận của bạn thường sẽ thấp hơn mức này vì bạn phải trích ra một phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân.

? “LƯƠNG NET – LƯƠNG THỰC”

Định nghĩa: Lương thực nhận của bạn sau khi đã trừ hết các khoản chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân, hiểu đơn giản nó chính là số tiền bạn có thể bỏ túi.
Khi đàm phán lương, nhớ phải rõ ràng xem mức lương nhà tuyển dụng offer là “lương gross” hay “lương net” nhá !

? “LƯƠNG THỬ VIỆC”

Định nghĩa: Theo luật, lương thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương gross cho công việc đó. Đồng thời, thời gian thử việc không quá 60 ngày.

? “TĂNG LƯƠNG”

Định nghĩa: Cái này ai cũng thích ghê nhưng mà luật lại không quy định, mà tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp. Thông thường, các công ty sẽ có 1 hoặc 2 đợt review tăng lương, vào giữa hoặc /và cuối năm. Dựa trên KPI, chất lượng công việc của nhân sự để tăng 10%, 20% hoặc hơn.

? “CHẬM LƯƠNG”

Định nghĩa: Câu chuyện buồn ngày mưa không ai muốn nhắc đến nhưng phải nhắc.
– Chậm dưới 15 ngày => Người lao động buồn, còn công ty không phải trả thêm.
– Chậm trên 15 ngày => Công ty phải trả bằng số tiền trả chậm + lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.
Trừ các trường hợp bất khả kháng như dịch bệnh, thiên tai, Chỗ này có luật riêng

? “LƯƠNG KHÔ”

Định nghĩa: Đồ ăn chống đói, khi cuối tháng mà chưa thấy “lương” nào về

? “LƯƠNG THIỆN “

Định nghĩa: Yếu tố cần để được “TĂNG LƯƠNG” và để cuối tháng dù có “CHẬM LƯƠNG” vẫn không phải ăn “LƯƠNG KHÔ”
Nguồn: Happy Live 
 
? Tham gia Khóa học “THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG” của happy.live và anh Thai Pham để làm chủ cuộc sống hạnh phúc và giàu có.
 

Có thể bạn quan tâm:

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG – CẨM NANG X Y DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH