Chuyên gia Lâm Minh Chánh và tôi – Thái Phạm sẽ có video về góc nhìn tài chính cá nhân trên Thai Pham Channel ngày 26/11/2020 nhé.

Chuyên gia Lâm Minh Chánh và tôi - Thái Phạm sẽ có video về góc nhìn tài chính cá nhân trên Thai Pham Channel ngày 26/11/2020 nhé.

Tôi vừa kết thúc phỏng vấn ông anh đẹp trai, chuyên gia Lâm Minh Chánh về các góc nhìn tài chính cá nhân dành cho các bạn trẻ.

Sẽ chia sẻ nó lên kênh Thai Pham vào tối mai nhé bạn!

Link video: https://youtu.be/lrqgQnnRLtg