Chào buổi sáng Chủ Nhật!

Chào buổi sáng Chủ Nhật!

Đã hoàn thành 32 que Long run 🏃‍♂️. Còn 9 tuần nữa là tới 29/10 lại được phủ xanh Long Biên cùng các chiến binh 1% Club.

Have a great day.