Chào sáng thứ 2 đầu tuần Đỏ chói .

Chào sáng thứ 2 đầu tuần Đỏ chói .
“Không chịu bỏ củi vào lò sưởi mà đợi chờ hơi nóng, thì cái đợi chờ đó là cái đợi chờ Thiên Thu”
– Bí mật Phan Thiên Ân –
Chào sáng thứ 2 đầu tuần Đỏ chói ?.