Check in ngày D32/6x66ngaythuthach (230 ngày tròn)

Check in ngày D32/6x66ngaythuthach (230 ngày tròn)

Check in ngày D32/6x66ngaythuthach (230 ngày tròn) Check in ngày D32/6x66ngaythuthach (230 ngày tròn)“Việc đầu tiên bạn làm trong ngày là việc có sức bẩy cao nhất, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập tư duy, bối cảnh cho một ngày của bạn.”

– Eben Pagan –

Mục tiêu dài hạn:

? 6 packs 2020
? FM sub 4 29/3/2020
? 4 cuốn sách

#ThaiPham

P/S: Sau 3 ngày nghỉ để dưỡng chân, quả thật khi quay lại khá khó khăn, k nên chủ quan với thói quen.