Chỉ người ham đọc sách & thực hành mới hiểu

“Đọc được nhiều sách tốt nhưng nếu không đem áp dụng vào thực tiễn cuộc sống thì chẳng khác nào “cái hòm đựng sách”.

– Hồ Chí Minh –

Cụ Hồ dạy quá đúng! Anh em bạn hữu đọc sách nhớ đọc và ứng dụng nghen

Nguồn: Làm giàu từ kinh doanh page https://m.facebook.com/businessandrich/