Chợt thấy mình.. đã già

cột mốc của cuộc đời

Hôm nay là ngày đánh dấu cột mốc mới của con!

Mới một tháng hè mà cao hơn chút đỉnh!

Trường mới, cách học mới, Việt Nam hơn,…hi vọng sẽ đánh thức con người phi thường trong con!

#Tự tin lên con! 
#ThaiPham
#Family

P/S: Thôi thì…thấy rõ ràng rằng mình già rồi và có khi không còn đẹp trai và giỏi như con nữa. Quay ngoắt thành U40