CHỦ ĐỘNG TẠO RA CƠ HỘI CHO CHÍNH MÌNH

CHỦ ĐỘNG TẠO RA CƠ HỘI CHO CHÍNH MÌNH
Thay đổi là một mối đe dọa nếu tôi là đối tượng thụ động của nó, nhưng sẽ là một cơ hội nếu tôi chủ động tạo ra nó!
– Làm chủ tuổi 20 –
? Tìm hiểu thêm thông tin về sách tại:

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH