Chúc mừng sinh nhật người em Hoan Kiken

Chúc mừng sinh nhật Hoan Kiken
Ông em này vì mê thầy tôi Cố Tiến Sĩ Alan Phan mà bỏ công việc ổn định, lương (kĩ sư) cao ở Hàn Quốc bất chấp gia đình phản đối để về Việt Nam lập nghiệp.
Về Hà Nội được 1 năm, rồi nghe lời rủ rê của tôi vào Sài Gòn lập nghiệp luôn. Sài Gòn là vùng đất kinh doanh mà! Nên vào cái ham sống ở đây luôn.
Ông em này làm đủ thứ từ điện lạnh rồi quay sang sản xuất, thành công chưa nhiều nhưng ý chí dám nghĩ, dám làm và ham học hỏi thì kiểu gì cũng thành công.
Chúc em tuổi mới thêm sức khỏe, bền chí, kiên định đi theo con đường kinh doanh vất vả nhưng có sự tự do sáng tạo thoả nguyện.