Cổ phiếu Dược tăng giá và “SỰ NGU XUẨN” của đám gọi là “nhà đầu tư”?

Cổ phiếu Dược tăng giá và “SỰ NGU XUẨN” của đám gọi là “nhà đầu tư”?

CORONA VIRUS khiến nhiều cổ phiếu công ty trong nhóm ngành Dược tăng giá! Đám công ty dược này đến cái khẩu trang y tế 3 lớp còn không làm được? Tăng giá cái gì?

Phần lớn các công ty có cổ phiếu tăng giá biz cốt lõi của Công ty chủ yếu bán thực phẩm chức năng? Tăng giá vì virus Corona cái gì?

Khôi hài nhất là cổ phiếu công ty bán… THUỐC THÚ Y tăng giá 13% do dân tình hi vọng vào một đợt sản xuất thuốc thú y mới sẽ giúp diệt…dịch Virus?

Ôi giời ơi, tôi đập đầu vào tường chết mớt với dân đầu tư Việt Nam đây.

CUỒNG LOẠN

Đó là từ mà tôi dành cho họ! Bán mọi thứ họ có thể nghĩ ra và mua vào một đống rác!

“Khôn hết phần thiên hạ rồi :((( “

https://news.zing.vn/co-phieu-nganh-duoc-tang-gia-vai-lan-vi-virus-corona-bung-phat-post1041161.html