Có rất nhiều con đường để trở nên nghèo khó!

Có rất nhiều con đường để trở nên nghèo khó!

“Có rất nhiều con đường để trở nên nghèo khó!

Một trong những cách nhanh nhất đó chính là HAM LÀM GIÀU NHANH CHÓNG, “trying to get rich fast”.

“Nếu bạn cộng tổng thời gian mình đã bỏ công để tìm kiếm giải pháp nhanh nhất hay tìm cách h.a.c.k (ch.e.a.t) quá trình làm

việc, có lẽ công việc khó khăn nhất của bạn đã được hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hơn trước đó”.

– St-

Chẳng có lối tắt để thành công ngoại trừ: đam mê, kiên nhẫn, chịu khó và đổi mới, sáng tạo.