Cuộc đời được quyết định bởi góc nhìn của bạn

Cuộc đời bạn được quyết định bởi góc nhìn của bạn, không phải của người khác!
Người đời luôn phán xét hành động của bạn thông qua điều bạn làm.
Dù muốn hay không thì họ luôn thiên kiến (do góc nhìn).
Chuyện nhỏ.
Bạn không cần chứng minh với ai về điều đó, hay cách bạn làm như thế nào.
Bạn tốt lên, thế là đủ và rồi sẽ có góc nhìn phù hợp hiểu bạn.
Lấy năng lực và kết quả để vững bước hơn trên con đường bạn đã chọn.
P/s: Bạn có đồng ý với tôi?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn