Cuộc sống vốn ngắn ngủi

cuộc sống ngắn ngủi

Cuộc sống không quá dài để biện bạch “Tại sao tôi lại không thể”. 

Cuộc sống cũng quá ngắn để ta phải chịu đựng, đau khổ với những thứ, những con người ta không mong muốn. 

Không gì có thể ngăn ta đạt được mục tiêu mình muốn đạt tới và con người ta muốn trở thành. 

Bạn tôi, bạn phải chiến đấu! Chiến đấu cho những điều bạn tin tưởng. Bạn đừng nói: “tôi không có thời gian”. 

Nếu không có thời gian cho những gì bạn thích, bạn đam mê thì bạn không thực sự sống. 

Nếu không có thời gian, hãy tạo ra thời gian.

Để tạo ra thời gian, đừng lãng phí thời gian! 

Quyết định là ở bạn. Cuộc sống là của bạn.

Sống cuộc đời của bạn! Với đam mê và sống thật mạnh mẽ! 

#ThaiPham
#HappyLive
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn