Đã một năm kể từ khi em “marketing giỏi phải kiếm được tiền” ra mắt.

Đã một năm kể từ khi em “marketing giỏi phải kiếm được tiền” ra mắt.

Cuốn sách đã được mọi lời ngợi khen từ bạn hữu giúp họ suy nghĩ và kinh doanh thành công hơn.

Có bạn thì nói với mình trong khi mình ở Hà Nội tuần rồi là đọc đi đọc lại tới 4-5 lần cuốn này và thấy mỗi một lần đọc là một lần ý tưởng kinh doanh và marketing là tuôn ra.

Với một người làm sãng “lãng đãng” như mình thì đó hẳn là một lời ngợi khen sung sướng nhất và You Make my day

#ThaiPham

P/S: Với Marketing giỏi phải kiếm được tiền có lẽ với mình là “Yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên”