ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU: CÓ PHRI CÔNG TY CỨ CÓ P/E THẤP THÌ NÓ LÀ CỔ PHIẾU TỐT? VÀ LÀ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ?

đầu tư cổ phiếu pe thấp

(Đặc biệt dành cho các bạn hữu mới tìm hiểu chứng khoán)

Nếu bạn tin là như vậy và vẫn suy nghĩ như vậy thì bạn đã nhầm rồi!

P/E là gì? Ý nghĩa của nó ra sao? Ý nghĩa trong từng ngành như thế nào?

Chuẩn P/E cho mỗi ngành nghề có giống nhau hay không, chịu ảnh hưởng từ chu kỳ của nền kinh tế ra sao và dao động trong khoảng nào là hợp lí?

Lý do đằng sau khiến P/E thấp? Thị giá thấp (price) hay thu nhập cao (earning per share) và tại sao?

Khi nào nhà đầu tư mắc vào bẫy P/E thấp?

Tiềm năng tăng trưởng của công ty đến đâu thông qua “đọc vị” chỉ số PEG (Price/Earnings-to-Growth)?

Xem hết video bên dưới nhé!

Thân chúc bạn thành công!

P/S: Lễ lạt vẫn ra video vì nghĩ rằng một số bạn hữu cần “cày cuốc” kiến thức cho tháng 5 tới.

Enjoy!