ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 15/3/2024

Các bạn mới tham gia đầu tư có hỏi Tín phiếu và nghiệp vụ phát hành tín phiếu là gì?

Điều này ảnh hưởng tới tiền chảy vào chứng khoán ra sao?

Tín phiếu tác động như thế nào tới cung tiền M1 rồi gián tiếp ảnh hưởng sao tới cung tiền M2 theo cấp số nhân (trong đó có tín dụng vô dòng tiền chứng khoán) thì xem video này nhé

https://www.youtube.com/watch?v=gYHpizNRTLQ

(P/S: Video từ tháng 9/2023 nhưng vẫn hợp thời)