ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 4/3/2024

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 4/3/2024

Chúc cộng đồng một tuần cổ phiếu xanh tím.

Tôi sẽ quay trở lại điểm tin Chủ Nhật này cho các bạn qua video.

Riêng hàng ngày vẫn điểm tin đều đặn.

Good day all 😎