ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 6/4/2023

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 6/4/2023
Chào buổi sáng các bạn,
Chứng khoán Mỹ vẫn bình thường. Ngày hôm qua không có gì đáng lưu ý.
Còn chứng khoán Việt: bạn thử đọc 3 tít ở dưới bài tôi điểm tin rồi luận giải xem sao?
Tích cực? Trung lập?
Với những bạn sử dụng hộp nhịp đập thị trường IBD KUNGFU STOCKS PRO, chúng ta đã biết mình cần phải làm gì khi chỉ báo tham lam/tâm lý…ở mức nào.
Khả năng thị trường vẫn tiến tới mốc 1,100-1,160 thời gian tới và ngày càng kích thích với “anh thợ điện, chị bán bún” hơn nữa.
Good day all.