ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 8/4/2024

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 8/4/2024

Chúc các bạn tuần mới may mắn và không bị ảnh hưởng gì bởi khả năng…cứ từ 2h15 thì sẽ có ….biến.

Cũng mong muốn nước ngoài đừng bán nữa và Fubon đi nghỉ phép thêm nhiều tuần.

Hi vọng thế…biết đâu lại như 2-2 ngày hôm qua giữa MU và Liverpool.

Xem video Nhịp đập thị trường ngày 8/4 tại đây: ĐẶC SẢN “ÚP BÔ” ATC QUAY LẠI? VNINDEX SẼ ĐI ĐÂU VỀ ĐÂU? NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 8.4.2024