ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN MỚI 17/10/2022

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH TUẦN MỚI 17/10/2022
Chào buổi sáng các bạn,
Những gì cần trao đổi với bạn, tôi đã trao đổi ở video tối qua. Bạn có thể xem lại tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=T1t-s3d7uFw
Have a good day!