Điều bạn muốn làm là…

mọi người đều có quyền lựa chọn

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

2 Đặc quyền quan trọng nhất của con người là:

1) Tự do

2) Lựa chọn điều mình muốn làm

Hay nói cách khác, bạn được TOÀN QUYỀN tự do lựa chọn điều mình muốn!

Ngày hôm nay bạn chọn lựa điều gì? Danh sách bên trái hay bên phải?

#Đừng bỏ cuộc nhé! 
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!

Nguồn: page Làm giàu từ kinh doanh