Điều gì giúp bạn hoàn thành mục tiêu của mình?

thai pham

Hãy liệt kê danh sách người THÀNH CÔNG mà chỉ so sánh họ với người khác và KHÔNG HÀNH ĐỘNG quyết liệt?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

….

000000000000000000

…..

P/S: Thôi, tạm biệt Lễ, tớ đi làm việc đây.

Hành động quyết liệt là thứ giúp bạn đạt được mục tiêu.

Ngồi không để suy tưởng…thì cứ mãi suy tưởng!

Khác biệt ở hành động

#Hành động
#Lao động là vinh quang 
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn 
Https://thaipham.live