GIÁ TRỊ CỦA BẠN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI NHỮNG GÌ BẠN TẠO RA

GIÁ TRỊ CỦA BẠN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI NHỮNG GÌ BẠN TẠO RA
Giá trị của bạn được quyết định bởi những gì bạn có thể tự mình tạo ra, và cống hiến.
Bạn có đồng tình?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
 
 

Có thể bạn quan tâm: BỘ SÁCH TÔI LUYỆN TINH THẦN CHIẾN BINH 1%

ĐẶT NGAY