Have a great day!

Quốc gia khởi nghiệp

“Một sản phẩm có thể phù hợp nhiều đối tượng, nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, vấn đề là bạn phải cho khách hàng càng nhiều lý do càng tốt để họ mua sản phẩm của mình” – Thái Phạm Happy Live

Mình đăng lại nguyên câu nói đủ ý của mình như vậy. Cám ơn các bạn bên Quốc Gia khởi nghiệp đã trích đăng lời mình!

Còn các bạn hữu của tôi, mọi người đồng ý?

Have a great day!
Buổi sáng thứ 5 tốt lành!

#Thaiphamhappylive – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#Dailytalkinbusiness