HÃY CẨN TRỌNG TRONG NHỮNG ĐIỀU BẠN NGHĨ – NÓI – LÀM

HÃY CẨN TRỌNG TRONG NHỮNG ĐIỀU BẠN NGHĨ - NÓI - LÀM - Thai Pham
Suy nghĩ của bạn sẽ trở thành lời bạn nói
 
Lời bạn nói sẽ trở thành hành vi của bạn
 
Hành vi của bạn sẽ trở thành thói quen của bạn
 
Thói quen của bạn sẽ trở thành giá trị của bạn
 
Giá trị của bạn sẽ trở thành định mệnh của bạn!
 
—Mahatma Gandhi —
 
P/s: Tất cả những gì bạn làm sẽ định hình giá trị con người bạn
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn