HÃY SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH

HÃY SỐNG LÀ CHÍNH MÌNH
Không cần nỗ lực để nhận được sự tán thưởng từ người khác. Chỉ cần nỗ lực để tốt hơn từng chút mỗi ngày.
Không ai có quyền chấm điểm cho sự nỗ lực của bạn cả, trừ chính bạn!
Bạn là người quyết định cuộc sống của bạn sẽ ra sao ?
P/S: Chào ngày mới, chào những mục tiêu mới.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn