HỌC CÁCH BẮT ĐẦU MỘT KHỞI ĐẦU MỚI

HỌC CÁCH BẮT ĐẦU MỘT KHỞI ĐẦU MỚI
Khi gặp khó khăn, phương án mà chúng ta hay nghĩ đến là gì? “Việc này đã không thể cứu chữa, tôi nghĩ nên bỏ hết tất cả và bắt đầu cho một khởi đầu mới!” Phải rất khó khăn để đưa ra quyết định này, và đâu đó bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã quyết định đúng.
 
Nhưng nếu trong quá khứ bạn đã từng đưa ra quyết định tương tự cho nhiều vấn đề khác nhau (chẳng hạn như việc quyết định để mình học tệ một môn học và nghĩ rằng mình sẽ cố gắng cải thiện ở môn học tiếp theo, hoặc đơn giản là việc nghỉ việc để chuyển sang một công việc khác tốt hơn). Ngẫm lại xem kết quả như thế nào?
 
Những quyết định này mang đến cho bạn những chuỗi ngày khó khăn – thất bại – từ bỏ liên tiếp, hay đây là những bước đi sáng suốt giúp bạn gặt hái được nhiều thành công?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn