HỌC CÁCH THẤU HIỂU NGƯỜI KHÁC

HỌC CÁCH THẤU HIỂU NGƯỜI KHÁC
Đừng mong muốn người khác hiểu bạn trước, trong khi bạn không thấu hiểu gì về họ.
Hãy hiểu cho bố mẹ, hãy hiểu cho anh chị em của bạn trước, khi bạn dành tình thương sự quan tâm cho gia đình, gia đình cũng sẽ quan tâm và thấu hiểu cho những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn.
– Thái Phạm –
🎯 Đặt mua combo 3 quyển KHAI THÔNG TRÍ TUỆ – NÂNG TẦM TƯ DUY tại Happy Live:
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH