HỌC CÁCH TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ĐANG CÓ

HỌC CÁCH TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ ĐANG CÓ
Chỉ khi khó khăn, thì bạn mới hiểu được giá trị của sự cố gắng. Chỉ khi bất hạnh, bạn mới hiểu được giá trị của hạnh phúc, chỉ khi có thất bại, bạn mới trân trọng sự thành công mà bạn có được. Còn bất cứ thứ gì ngẫu nhiên có được, thì bạn sẽ không biết trân trọng, và rồi bạn sẽ vụt mất nó nhanh thôi. Hãy để ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, và hãy trân trọng ngày hôm nay vì hôm nay chính là món quà.
 
Hãy đón nhận từng ngày như một món quà và lạc quan sống. Hãy tiến lên phía trước, vì khi bạn chững lại thì có nghĩa là bạn đang đi lùi. Hoàn cảnh không quyết định cuộc đời bạn, kiến thức không quyết định cuộc đời bạn, mà chính tư duy sẽ quyết định cuộc đời bạn như thế nào. Tư duy đúng sẽ dẫn đến hành động đúng, hành động đúng sẽ giúp cuộc sống của bạn thành công.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn