Hướng dẫn đầu tư chứng khoán A – Z (A bờ cờ) phần 3

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) | Phần 3

Dành cho các bạn newbie mới tìm hiểu chứng khoán!

Trong phần 3 này, chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 3 chủ điểm:

– Cổ phiếu là gì?
– Chứng khoán là gì?
– Các chỉ số cơ bản của chứng khoán:
+ EPS (Earning Per Share) là gì? Có bao nhiêu loại EPS?
+ P/E (Price per Earnings) là gì?
+ PEG là gì? Tại sao PEG lại tốt hơn P/E?
+ BVPS (Book Value per Share) là gì? Làm thế nào để tính toán?
+ P/B Price to Book Ratio là gì?

Thấy hay, hữu ích cho nhiều người thì share cho người khác nhé!

Thân,

#ThaiPham