Kết thúc Kungfu Chứng khoán 4 HCM

Kết thúc kungfu chứng khoán

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…

Sự học là sự khởi đầu, không phải là kết thúc!

Cảm tạ Thượng Đế vì chúng ta đã gặp và có duyên trao đổi kiến thức và tình bạn dành cho nhau!

Chúng ta sẽ cùng tiến lên!

#TeamKungfuchungkhoan
#ThaiPham

P/S: Hẹn gặp anh em Kungfu Chứng khoán 5 tại HN thứ 6 tuần này!

https://www.facebook.com/109846347023339/posts/113266443347996?sfns=mo