Khởi đầu tuần mới

Khởi đầu tuần mới

Suy nghĩ của bạn sẽ trở thành lời bạn nói

Lời bạn nói sẽ trở thành hành vi của bạn

Hành vi của bạn sẽ trở thành thói quen của bạn

Thói quen của bạn sẽ trở thành giá trị của bạn

Giá trị của bạn sẽ trở thành định mệnh của bạn!

—Mahatma Gandhi —

Một tuần mới tươi vui nhé bạn hữu!

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn
#CLB_1%_Vietnam

P/S: Lâu lâu quên mất là mình cũng có thể “lên đồ” với sơ mi đen và suite! ?