Không bao giờ quá muộn để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp

Không bao giờ quá muộn để kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp

Bạn có thể nhìn lại quá khứ và nói với chính mình: “Giá như ta làm điều đó thì giờ này có lẽ mọi thứ đã khác và tốt hơn”. Điều đó có thể đúng, nhưng bạn thực sự không thể thay đổi quá khứ, trừ khi bạn có một cỗ máy thời gian.

Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, cái chính là ta có chịu tạo ra cánh cửa cho cơ hội gõ vào hay không mà thôi. Hãy ghi nhớ một điều, không bao giờ là quá muộn!