Thay đổi cuộc đời chỉ trong 2 ngày?

Bạn nghĩ chúng ta có thể thay đổi được những gì sau 2 ngày? Liệu ta có đủ sức để: – Thay đổi tư duy để hướng về cuộc sống tiềm năng và tươi đẹp nhất ở phía trước – Đối mặt, phá bỏ mọi nỗi sợ hãi và rào cản của bản thân – […]