Sai sửa chửa đẻ – điều quan trọng trong chuỗi quyết định cuộc đời

Sai sửa chửa đẻ - điều quan trọng trong chuỗi quyết định cuộc đời

Có rất nhiều người sợ việc phải ra quyết định. Bởi vì họ sợ trách nhiệm, sợ hậu quả liên quan đến việc đó. Dù có thể bạn sẽ sai, nhưng hãy nhớ sai thì sửa. Ít nhất bạn cũng biết được việc mình nên làm lúc đó là gì và rút ra bài học. Vì cuộc đời đơn giản là Just do it – cứ làm tới đi – phải không nào?