Không biết có bạn hữu nào đang nghe sách của Happy Station không nhỉ?

Không biết có bạn hữu nào đang nghe sách của Happy Station không nhỉ?
Không biết có bạn hữu nào đang nghe sách của Happy Station không nhỉ?
Đặc biệt là bộ sách dài hơn 24 giờ (hơn 1.000 trang) “Làm giàu từ chứng khoán & Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu”.
? Dành cho bạn nào muốn tìm mua sách nói: https://bit.ly/happy-station-shop