KHÔNG CÓ THẤT BẠI, TẤT CẢ CHỈ LÀ THỬ THÁCH

không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách

“Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công. Không phải tôi sinh ra để bị đánh bại. Thất bại không có trong huyết quản của tôi. Tôi không phải một con cừu chờ người chăn cừu thúc gậy mới đi. Tôi là một con sư tử, tôi từ chối nói chuyện, đi lại và ngủ với những con cừu. Tôi sẽ tiếp tục kiên trì cho đến khi thành công.”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

#6x66dayschallenge
#ThaiPhamOfficialVN
#Câu_lạc_bộ_1%_Việt_Nam

Chúc anh em ngày mới với ?? thật hạnh phúc! ?? Vô địch