KHÔNG THỂ CHỈ LÀ TỪ NHỎ BÉ

Không thể chỉ là một từ nhỏ bé

“Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế giới đã được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không phải là lời tuyên bố. Nó là một thách thức. Không thể là tiềm năng. Không thể chỉ là tạm thời. Không thể chẳng là gì cả.”

– M. Ali –

Tôi đang kí tặng sách KHÔNG THỂ là một lời biện hộ cho việc “Làm chủ tuổi 20 là không thể” cho độc giả trung thành của Happy Live

Đời mà…không thể là một câu nói xạo!

#ThaiPham
#Làm chủ tuổi 20