Kỉ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành công

Kỉ luật

Mặc cho ngoài kia là giá rét 11-12 độ và gió lạnh

Mặc cho ham muốn lười biếng của bản thân nằm trong chăn ấm

Mặc cho những lời giải thích: thức khuya, dậy sớm KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

Mặc cho những người NGHI NGỜ bạn!

Việc của bạn là #Dậy sớm #Đọc sách #Làm việc và #Kỉ luật

Kỉ luật là bước ra ngoài những bước đầu tiên để:

#Chạy bộ
#Không chạy được thì đi bộ

#Phải vận động vì #Vận động là #Sống

Have a great day friends!
Một ngày mới hiệu quả nhé các bạn hữu